Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen men även föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Överförmyndare i samverkan (öis)

ÖIS grundades den 1 januari 2007. De kommuner som varit med från uppstarten är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm. Sedan den 1 november 2009 ingår överförmyndaren för Gullspång kommun och sedan den 1 januari 2011 ingår överförmyndaren för Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och Vårgårda kommun. Överförmyndarnämnden i Tranemo kommun gick in den 1 januari 2012.

I öis ingår därför överförmyndaren för Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo och Vårgårda kommun.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare (Gullspång kommun har en överförmyndarnämnd). Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt

Telefonnummer

Besöksadress

Överförmyndare i samverkan
ois@skovde.se

Tfn 0500-49 88 60/61
tisdag 9.00-11.00
torsdag 13.00-15.00

Kungsgatan 19 B
541 31 Skövde