Psykisk hälsa

Herrljunga kommuns arbete med psykisk ohälsa består av flera delar. Nedan finns några av de insatser som kommunen erbjuder dig med psykisk ohälsa.

Psykiatrisjuksköterska

Socialförvaltningens psykiatrisjuksköterska ansvarar för hälso- och sjukvårdande insatser. Vidare ingår i ansvaret rådgivning, stödsamtal till enskilda och information till den enskilde eller personal, bedömningar, samverkan och samordning av olika insatser.

Träffpunkten - öppen verksamhet

Dagverksamheten är en öppen verksamhet som i första hand vänder sig till dig med psykisk funktionsnedsättning eller någon form av beroendeproblematik.

Boendestöd

Boendestöd är en insats som riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Insatsen utgår ifrån din bostad eller närmiljö och grundar sig på att du ska medverka.

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. Du hittar mer information under Hjälp till barn och unga.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.