Uppdaterad: 2020-07-13

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset/covid-19 och inte hittar svar här? Då kan du kontakta oss.

Finns det någon konstaterad smittad i Herrljunga kommun?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Västra Götalandsregionen ansvarar för regionens hälso- och sjukvård. På deras hemsida informerar de om läget i regionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns statistik över antal konstaterade smittade, uppdelade per kommun i regionen. Kommuner med färre antal covid-19 fall än 11 visas inte.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade i vår organisation så kan de omfattas av patientsekretess. Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet. Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får inte lämnas ut om det finns minsta risk att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, lider men om uppgiften lämnas.

Kan jag provta mig för covid-19?

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar prover för covid-19. På Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om provtagningen och hur du som har symptom gör för att själv bli provtagen.

Klicka dig vidare till Närhälsan Herrljungas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se instruktioner för provtagning i vår kommun.

Vad har Herrljunga kommun för beredskap om smittan sprids här?

Vi följer utvecklingen noga och har en "Corona-grupp" som träffas regelbundet. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen och andra aktörer.

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter, och uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Förskola: Vi uppmanar att vårdnadshavare håller sina barn hemma och inte lämnar på förskolan då det förekommer förkylningssymptom inom familjen. Vår önskan är att alla i familjen ska ha två symptomfria dagar innan barnet åter kan lämnas på förskolan. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen.
Skola: Friska barn går till skola, där har vi skolplikt.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Friska barn är välkomna till förskolan. Sjukt/sjuka syskon får däremot inte komma in på förskolan. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Herrljunga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.selänk till annan webbplats kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Herrljunga kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer. Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Nya beslut kan fattas om läget förändras. Gymnasieskola och vuxenutbildningen bedriver från och med den 18 mars undervisningen på distans tills vidare. 

Vad gäller för servering av lunch för kommunens gymnasieelever?

Gymnasieelever folkbokförda i Herrljunga kommun kan komma och äta skollunch mellan kl. 12.05 -12.45 på Altorpskolan. För att köket ska veta hur mycket mat som ska lagas - meddela helst dagen innan om du kommer, men senast kl 10.00 samma dag till sanna.karlsson@admin.herrljunga.se.

Från och med vecka 16 så finns det möjlighet för gymnasieelever folkbokförda i Herrljunga kommunatt hämta matlåda vid Altorpskolan och Mörlandaskolan.

Detta kommer att gälla så länge vi bedriver distansundervisning på Kunskapskällan. De gymnasieelever som önskar äta eller hämta matlåda, ska höra av sig till respektive kök före kl 10.00 så att köken vet hur mycket mat som ska lagas. Detta gäller från tisdag den 14 april.

För avhämtning av mat vid varuintaget på Mörlandaskolan ring tel 0513/17478.

För avhämtning av mat vid varuintaget på Altorpskolan ring tel 0513/17416.

För de elever som väljer att äta i matsalen så gäller de restriktioner som informerats om tidigare för att förhindra spridning av corona-viruset:

  • Det serveras endast en rätt, matgästerna får inte ta maten själva utan blir serverade av personalen. Det kommer inte att serveras salladsbord och bröd.
  • Tänk på att tvätta händerna innan du går in i matsalen. Vänligen, tänk på att hålla avståndet i matkön.

Kan jag hälsa på min anhörig som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Från och med 1 april råder det ett nationellt besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden. Det meddelade regeringen 31 mars.

Alla besök till Herrljunga kommuns särskilda boenden, både äldreomsorg och korttid, Daglig verksamhet samt boende inom LSS ska undvikas. Vi har tagit det här beslutet för att särskilt skydda och minska risken för personer i riskgrupperna på våra boenden att utsättas för smitta. Personer med snuva, hosta eller feber ska inte besöka kommunens verksamheter. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Från och med 1 april råder det ett nationellt besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden. Det meddelade regeringen 31 mars. Den 15 juni beslutade regeringen att förlänga besöksförbudet på äldreboenden fram till den 31 augusti 2020.

Du kan alltid ringa till boendet och höra hur din anhörig mår eller ha ett videosamtal. Det är även helt okej att ta med anhörig ut på gården eller på en promenad. Vi önskar emellertid att du som anhörig inte går in på enheterna. Personalen hjälper dig gärna med det praktiska.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare, framförallt i vården, är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit framlänk till annan webbplats.

Vad har personalen i Herrljunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion, snuva, hosta eller feber ska inte gå till jobbet. De är välkomna tillbaka på jobbet två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Finns information om coronavirus/covid-19 på andra språk?

Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.