Biblioteksplan

Bibliotekslagen anger att alla Sveriges kommuner ska ha folkbibliotek, och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa långsiktiga, strategiska planer kallas biblioteksplaner och beslutas av kommunfullmäktige.

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019PDF.

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbun​d

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2016-2019 antogs den 2 november. 2016. Den delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i området 2016-2019. Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Sjuhärad för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen i området. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds reviderade kulturplan förhåller sig till de regionala och delregionala styrdokumenten och har tagits fram av Boråsregionens kulturnätverk där kommunernas kultur- och bibliotekschefer ingår. Utgångspunkt är den delregionala kulturplan som antogs av Direktionen hösten 2013.

Kulturplan för Boråsregionen 2016-2019, Sjuhärads kommunalförbundPDF