Äppelhyllan

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje!
Men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. Äpplet är en nationell symbol som talar om att här finns det böcker och annat lässtimulerande material för och om barn och unga med funktionsnedsättningar. Du hittar Äppelhyllan på barn- och ungdomsavdelningen.  

Exempel på vad som finns på Äppelhyllan

Här är några exempel på vad som finns i bibliotekets Äppelhylla:

DAISY-talböcker

Talböcker är inlästa böcker som finns på en cd-romskiva. För att lyssna behöver du en särskild talboksperare (DAISY-spelare) eller en mp3-spelare. Du kan även lyssna på DAISY-talböcker i en mobiltelefon, en surfplatta eller på en dator med hjälp av ett läsprogram. Du som har någon form av läsnedsättning kan få tillgång till en egen inloggning för att ladda ner talböcker. Kontakta biblioteket för att få mer information.

Teckenspråk

Det finns böcker med teckenstöd. På DVD och cd-rom finns det sagor, berättelser och sånger på teckenspråk och teckenkommunikation.

Pictogram

Pictogram är bilder, oftast i svart och vitt. Bilderna gör så att orden blir lättare att förstå.

Taktila böcker och punktskrift

Den som inte ser läser med fingrarna. Taktila böcker kan vara bilder gjorda i olika material, t ex tyg, skinn och sandpapper.
Punktskriftböcker läser man också med fingrarna. Några böcker har både punktskrift och vanlig text, så att både den som ser och den som inte ser kan läsa samma bok!

Dataspel

För synskadade barn.