Föreningsbidrag - steg 1

Det första du måste kontrollera för att få föreningsbidrag är att din förening uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsstöd. Det innebär att din förening måste uppfylla de krav som ställs från alla bidragsformerna i Herrljunga kommun. 

Checklista allmänna bestämmelser

Läs igenom checklistan för att kontrollera om din förening uppfyller kraven för föreningsbidrag. Föreningen ska:

  • Ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
    Undantag gäller föreningar som söker driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt och för särskilda satsningar.
  • Ha valt en styrelse och uppfört stadgar, det vill säga interna regler för föreningen.
  • Godkännas av kommunen, det vill säga kommunen ska känna till vad det är för slags verksamhet som bedrivs. Föreningen ska även vara öppen för alla.
  • Föreningen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun. Efter prövning kan förening som är verksam i en eller flera andra kommuner, i länet eller länsövergripande, få stöd. Dock endast om medlemmar från kommunen ingår i föreningen samt att föreningen även får stöd från den kommun där den har sitt säte.
  • Vid barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
  • För att erhålla aktivitetstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.

Om din förening uppfyller dessa allmänna bestämmelser går du vidare till steg två och söker det föreningsstöd som passar din förening.