Aktivitetsstöd

För att få aktivitetsstöd måste din förening kunna visa att ni uppfyller vissa kriterier. Läs igenom checklistan (steg 1)för att säkerhetsställa att din förening uppfyller kraven för att ansöka om aktivitetsstöd.

Sista ansökningsdag

Våren som varit: 25 augusti, hösten som varit: 25 februari.

Checklista aktivitetsstöd

 • Sammankomster och deltagartillfällen sker i föreningens regi.
 • En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdomar.
 • Sammankomsterna ska särskilt inriktas mot att utveckla barns, ungdomars, och funktionshindrades möjligheter att få allsidig fritidsaktivitet efter sin egna fysiska och psykiska förutsättning.
 • Sammankomsterna ska utveckla kvalitén i föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamheten i helhet. Verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare. Stödberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens godkända verksamhet.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen. Ledare ska vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
 • Minst 70 % av den verksamhet som ligger till grund för föreningsstödet ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.
 • Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, verksamhet, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Övrig information

Du kan få föreningsstöd för maximalt 30 deltagare per sammankomst. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (parasport) finns ingen övre åldersgräns.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för aktivitetsstöd hittar du på Digital självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där vi samlar alla kommunens blanketter och e-tjänster.