Stöd till vandringsleder

Vandrare som går på spång. Man ser endast kängorna.

Information till dig som är ansvarig för en vandringsled.

För vandringsledsansvariga föreningar

Sedan 2015 finns möjligheter för föreningar som har hand om vandringsleder att skriva ett fadderavtal med kommunen, för stöd till en vandringsled som går i Herrljunga Kommun.
Fadderavtal innebär att man skriver en överrenskommelse/avtal med kommunen, med möjligheten till årligt stöd för skötsel av den vandringsled som förening har hand om. Föreningen ansvarar då för skötsel av leden under året och för detta utgår då ett vandringledsstöd.

Årligt stöd utbetalas inte automatiskt, utan utbetalas efter att föreningen inkommit med en vårtillsynsrapport gjord efter en genomgång av leden. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast 1 juni varje år och utbetalas i juni/juli månad till föreningen.
Ankommer rapport efter 1 juni - kommer denna att behandlas vid ett senare datum.

Vårtillsynsrapport pdf att ladda ned och fylla i på datorn
länk till annan webbplats
Ansökningsblankett hittar du på Digital självservicelänk till annan webbplats,länk till annan webbplats där vi samlar alla kommunens blanketter och e-tjänster.
Vårtillsynsrapport att skriva ut och fylla i för hand
länk till annan webbplats
Ansökningsblankett hittar du på Digital självservicelänk till annan webbplats,länk till annan webbplats där vi samlar alla kommunens blanketter och e-tjänster.
länk till annan webbplats

Är leden i behov av större förbättringar, där ett årligt stöd inte kommer räcka till, så kan en förening göra en separat ansökan, gällande Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar.länk till annan webbplats Denna ansökan ska ha inkommit senast 15 augusti till fritid/tekniska kontoret, för behandling under innevarande år.

Föreningar som inte skrivit någon fadderavtal/överrenskommelse med kommunen angående en vandringsled inom Herrljunga Kommuns gränser och som vill göra detta, kan kontakta tekniska kontoret/ fritid och föreningsliv.

Läs gärna häftet Frilufts anordningar/Naturvårdsverketlänk till annan webbplats med tips och tankar angående anslagstavlor, spångar, grindar, rastplatser med mera utmed vandringsleder.

Vill man som förening arbeta för att kvalitetssäkra en led - kontakta föreningsutvecklare/besöksnäringsansvarig för mer information och läs mer i Kvalitetskriterier för vandringsleder i SjuhäradPDF.

Möjligheter till stöd kan också finnas att söka via bland annat Leader Sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sparbankstiftelsen Alingsåslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg! Lämna in vårtillsynsrapporten senast 1 juni.
Post: Box 201, 524 23 Herrljunga
E-postherrljunga.kommun@admin.herrljunga.se