Fornlämningar och hembygd

Herrljunga kommun har närmare 200 fornlämningar. Här ligger ett av Västergötlands största järnåldersgravfält i antalet gravar räknat med högar, domarringar, resta stenar, treuddar, stensättningar och fångstgrop. Den största gravhögen mäter 20 meter i diameter.

Nycklabacken

Du befinner dig då på Nycklabacken i Tarsleds socken, en mycket vacker gräsbevuxen höjd invid ån Nossan, med lika vacker utsikt över nejden. En av de största resta stenarna är 3,5 meter hög.

Där finns stora stenytor, en gång i tiden sannolikt bemålade. Nycklabacken ligger inte långt från Fölene medeltida kyrka. Strax intill ligger också Fölene gamla handelscentrum, där mejeriet, affären och kvarnarna låg utmed ån. Invid ingången till Fölene kyrka finns två av Herrljungabygdens bevarade sju runstenar.

Nycklabacken är bara en av vår bygds fornlämningar. Alla bär på sin speciella historia och är väl värda ett besök:

  • Brudföljet
  • Skogsbo hällkista- 4000 år gammal hällkista
  • Jällby Fornstig och Odins flisor
  • Gäsene Tingshus
  • Brudföljet
  • Elisabeth Hesselblads födelsehus - Dockskåpet
  • Hallanda Brännvinsbränneriet
  • Norra Säms kyrkoruin
  • Hällkista och plats efter Herrljunga äldsta kyrka