Fornlämningar och hembygd

Runstenen vid Håkansgården i Eggvena

Runstenen vid Håkansgården i Eggvena

Herrljunga kommun är rik på fornlämningar. I Skogsbo i Norra säm finns ett av landets bäst bevarade Hällkistor. I området kring Jällby finns en av kommunens bevarade medeltidskyrkor, och området har rötter ifrån stenåldern. Järnåldersgravfältet Nycklabacken vid Fölene är ett av Västra Götalands största gravfält, mätt i antalet fornlämningar.

Kulturarv i Herrljungabygden

Runt om i vår bygd finns flertalet fornlämningar med spännande historia.
Intressant historia levandegörs av hembygdsföreningar runt om i bygden och på hembygdsgårdarna kan man besöka hembygdsstugor och se hur man levde förr i tiden. Nedan listas några fornlämningar, byggnadsminnen samt hembygdsföreningar i bygden.

 • Nycklabacken
 • Skogsbo hällkista- 4000 år gammal hällkista
 • Jällby Fornstig och Odins flisor
 • Gäsene Tingshus - Byggnadsminne
 • Fåglaviks stationshus - Byggnadsminne
 • Brudföljet - Gravfält med resta stenar
 • Elisabeth Hesselblads födelsehus - Dockskåpet
 • Hallanda Brännvinsbränneriet
 • Norra Säms kyrkoruin
 • Hällkista och gravhög vid Herrljunga nya kyrkogård
 • Plats efter Herrljunga äldsta kyrka
 • Gravfält i Ljung
 • Gravfält och gravkullar i Od
 • Fölenekyrka och runstenar

Hembygdsföreningar i Herrljunga och stiftelsen Gäsene Tingshus.

 • Eggvena Hembygdsförening
 • Eriksberg-Mjäldrunga-Broddarps Hembygdsförening
 • Fåglaviks Fornminnes- och hembygdsförening
 • Gäsene Hembygds- och fornminnesförening
 • Herrljunga Hembygdsförening
 • Hovs Hembygdsförening
 • Hudene Hembygdsförening
 • Jällby Hembygdsförening
 • Källunga Hembygdsförening
 • Norra Säms Hembygdsförening
 • Skölvene Hembygdsförening
 • Stiftelsen Gäsene Tingshus