Brudföljet

Brudföljet, Hov, Foto Birgitta Saunders

Brudföljet är ett gravfält från järnåldern, beläget i Hovs socken i Herrljunga kommun.

Brudföljet i Hov

Gravfältet består av tre domarringar, fem stensättningar och över 30 resta stenar. En del av stenarna verkar vara ordnade efter något slags system, men majoriteten verkar inte passa in.

Platsens namn kommer från olika sägner.

I en sägen går ett brudfölje över platsen. Plötsligt slog åskan ner och alla ska därmed ha blivit förvandlade till sten. I en annan sägen var det ett följe av troll som passerade över platsen. När bröllopsklockor från en närbelägen kyrka ringer förvandlas trollen till stenar som är de stenar som finns på platsen.
Ett par hundra meter från Brudföljet på andra sidan vägen finns också en skålgropssten med över 200 skålgropar även kallad älvkvarnar.

I närheten ligger Hovs hembygdsstuga. Här utgår kortare vandringsleder i området, lederna kallas skattegårdsleden.