Jällby fornstig med Odins flisor och Jällby kyrka

Jällby kyrka 2017

Jällby är rikt på fornlämingar. Här finns en fin fornstig samt Jällby kyrka. Jällby kyrka är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor.

Levande kulturlandskap

På rullstensåsen vid Jällby ligger en stor mängd fornlämningar av olika slag. Fornlämningarna visar att området nyttjats mer eller mindre kontinuerligt för jordbruk ända sedan slutet av stenåldern. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar.

Odins flisor

Av områdets fem gravfält är Odins flisorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster det mest kända. ”Flisorna” utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Fornstig

I området finns en fornstig som tar dig ut bland flertalet fornlämningar.

Jällby kyrka

På en kulle i grannskapet ligger den unika Jällby kyrka i trä, vars äldsta delar troligen är från 1100-talet.

Vill du läsa mer om Jällby på Länsstyrelsen sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.