Orraholmens hed, Natura 2000-område

Vy över Orraholmens Hed Foto: Birgitta Saunders

Orraholmens hed ingår i ett värdefullt odlingslandskap vid Stenunga. Vattendraget Nossa rinner genom landskapet och delar det i två delar. Det är ett vackert strövområde som inbjuder till naturnära upplevelser.

Värdefullt odlingslandskap

Orraholmens västra del är en artrik och flack betesmark, vilken är en rest av ett större hedlandskap. Området är utpekat som ett ängs- och hagmark av nationellt intresse. Exempel på arter som finns i området är slåtterfibbla, kattfot, slåttergubbe, backsippa, svinrot, jungfulin och stagg. I området betar nötkreatur. Tänk på att inte störa de betande djur och stänga eventuella grindar då ni rör er i området.

Orraholmen är ett populärt Friluftsområde och här passerar bland annat Elisabeth Hesselbladsleden som är en pilgrimsled som går genom området, förbi Kulllingsvik och vidare till Fåglavik.

I området passerar Nossanpromenaden som går mellan Haraberget och Orraholmen, de leder som också går i västra delen av heden är Rosa, Ljusblå och Gula leden. Dessa leder uppdaterades 2019, i det LONA projekt som pågick fram till och med mars 2020, två skyltar ska sättas upp vid gränsen till hedlandskapet på Orraholmens hed från orraholmen och från Kullingsvik.. LONA = Lokala naturvårdsinsatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orraholmssjön - en fågelsjö

Vid Orraholmssjön finns en rastplats och två fågeltorn. Här häckar flertalet fåglar under vår och sommar. Under vår och försommar är det begränsat fiske i sjön och då är det endast tillåtet att fiska vid Vallen jämte vattenfallet. Se skyltar i området om fågelskydd.

Rastplatsen, vid fågelsjön är att vindskydd samt en grillstad uppsatt i April 2019 av Herrljunga Kommun, i ett LONA projekt. Då man använt rastplatsen och grillat eller fikat, tänk på att ta med skräp hem igen eller lämna skräpet i den gröna soptunna som står vid ladugården på Orraholmen.

Verksamheter i området

I området har föreningar sina stugor, här har Herrljunga skid- och orientering, Herrljunga radioklubb, Herrljunga brukshundklubb samt Naturskyddsföreningen sina verksamheter. Under vår och höst arrangerar Korpen Herrljunga tipspromenader i området med utgångspunk från Stureskolan, med fika i Naturskyddsföreningens lokaler.
Parkeringsplatser finns framför Ladugården i området.

Visa hänsyn

Då ni vistas i området ta hänsyn till djur och natur och andra människor som rör sig i området. Under sommarhalvåret går kor med kalvar och någon tjur på heden och betar. Tänk på att hålla hunden kopplad och se till så att de grindar du passerar stängs efter dig. Rör er lugnt i området och stör inte djuren.
Skräpa inte ned, lägg skräp vid anvisad papperskorg eller ta med skräpet hem.
Vid fiske se till att inte slänga fiskelinor då dessa är av plast och kan skada djuren.

Vid Orraholmen, Haraberget och vid Skoghälla finns Karta över leder i området. Informationsskylt som berättar om området finns vid Orraholmens hed.