Ramlamossen, Natura 2000-område

Ramlamossen och Svartesjön ligger mitt emellan Källunga och Mjäldrunga. Mossen ligger i ett område där torvbrytning och dikning varit vanligt förekommande, långt in på den första halvan av 1900-talet.

Ramlamossen

Många kringliggande mossar har helt blivit utdikade och uppodlade. Därför är Ramlamossen särskilt viktig att bevara. Markerna omkring mossen består mestadels av åkrar och ängar men också allra närmast en tät randskog.

Skyddsvärd högmosse

Det främsta syftet är att bevara högmossen som Natura 2000-området till allra största delen består av samt bibehålla livsmiljön för de inrapporterade arterna Svarthakedopping, Trana och Ljungpipare.

I området går Svartesjöleden som är en ny led, denna led går förbi Milleniumstugan vidare ut mot mossen och runt Svartesjö. På mossen fram till sjön ligger spänger utlagda. Här finns bänk att slå sig ned vid och njuta av naturen på mossen. I området finns också ett gömme för fågelskådare samt ett fågeltorn som är stängt, då det är osäkert att gå upp i. Lyssna till en auidioguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Mossen och området.

Möjligheter finns att boka en guidad vandring ut på mossen.
Läs mer på Meet the Localslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer under Svartesjöleden