Annelunds Elljusspår

Ljung/Annelund: Mörlanda Sportcenter 2,5 km Spåren är tända från skymning till kl: 21.00

Beläggning på Elljuspåret är sågspån och bark och barmark.
Under vinterhalvåret då det finns snö anlägger Annelunds IF skidspår runt elljusspåret.
Vänligen gå eller spring inte i anlagda skidspår.

I anslutning till Mörlanda finns Annelund motionsspår som också utgår från Mörlanda Sportcenter