Hybergsleden i Hudene

Foto: Birgitta Saunders. Fotot visar granskog medstig och en gul markering på det främsta trädet.

Vandringsled som går genom gammal kulturbygd.

HYBERGSLEDEN

Leden är ca 7,5 km med gul markering på träd och stolpar.
Det är en rundslinga med start och mål vid Hybergets Hembygdspark i Hudene.
Leden går i varierande natur på gamla stigar och vägar.
Utefter leden ligger flera stenmurar och torpargrunder. Nedanför Hybergets pulkabacke finns en rastplats med möjligheter att sitta ned för en stunds vila eller grilla.
Vid det sägesomspunna Hyberget, tändes vårdkasar under ofredsår.
I Hyberget bodde en gång i tiden Hybergsjätten, som försökte tysta kyrkklockornas klang med stora stenblock. Dessa stora stenblock (flyttblock från istiden) ligger kvar utspridda i trakten.

I Hembygdsparken finns några gamla stugor och här arrangeras 6 juni- och midsommarfiranden.
Parkering finns vid hembygdsparken.
För att nå parken sväng in på en mindre vägen, mitt emot Sågen i Hudene.

Upplysningar:
Hudene Hembygds- och fornminnesförening Föreningsregistretöppnas i nytt fönster
VandringledskartaPDF