Lemmingaleden i Skölvene

Lemmingaleden går i fina omgivningar i Skölvene

Lemmingaleden är ca 5 km

Leden har röd markering på stolpar.

Start vid Skölvene hembygdsstuga. Leden går förbi Skölvene kyrka och Fogels jordkula (Fugelshålan) och Skölvene hembygdsbacke. Det går att göra en korta avstickare till Pukesten som är objekt för flera olika sägner. Leden följer gamla vägar och stigar och till viss del går leden på asfalterad väg, utmed åkrar och i skog.
Svårighetsgrad: Lätt till medel.
Parkering finns vid Skölvene kyrka och vid Skölvene hembygdsbacke.

Vid Fogels jordkula går leden samman någon km med Gäsene-Herrljungabygdens Pilgrimsled.

Skölvene kyrka

Kyrkan är gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Kyrkan byggdes 1843 och ersatte då de två medeltidskyrkorna som var i så pass dåligt skick att de antingen revs, som i Skölvenes fall, eller lämnades att förfalla, som i Norra Säm.

I kyrkan finns en mycket välbevarad dopfunt från 1200-talet som har sex bilder med bland annat en bevingad drake, Mikaels strid mot draken och en relief av en klövförsedd djävul med svans.

Fogels jordkula

Nils Johansson kallades i dagligt tal Fogel. Han var murare och hade troligen murat jordkulans stenfot som är identisk som den var på den tiden. När Fogel blev gammal och inte orkade sköta sig själv blev han såld på auktion år 1888, då till lägst bjudande. Han kom till skomakare Lundgren på Vitaheden men dog redan 1889. Hembygdsföreningen har återuppfört jordkulan som var helt raserad. Den invigdes 1987 av Gunnar Arnborg. Ring 0513-720 37 för att få jordkulan öppnad.


Skölvene hembygdsstuga

Hembygdsstugan är uppförd i mitten av 1700-talet. Prover som tagits på ekplankorna visar att ekarna började växa på 1300-talet. Stugan stod tidigare i Mosslanda by i Skölvene men blev flyttad till hembygdsbacken 1929. De ca 250 föremålen i stugan är insamlade från bygden.
Skölvene hembygdsförening, som bildades 1928, vårdar stugan. Ring 0513-720 37 för att få stugan öppnad.

Upplysningar: Skölvene Byalag, Gunnar Källman tel: 0513-721 80. VandringledskartaPDF
PDF
För mer information om Skölvene, besök Skölvenebygdens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster