17 juni 2019 till 21 augusti 2019 kl. 06.00-21.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Frisbeegolfbanan i Herrljunga Stadspark

Foto: Birgitta Saunders

Utmana dig själv och kompisar eller familjen på en Frisbeegolfrunda i Stadparken.

Frisbeegolfbanan finns i Stadsparken framför Herrljunga Sportcenter.

Banan är en kortare runda med 3 korgar som kan göras av alla i olika åldrar.
Frisbees går att låna i receptionen vid Herrljunga sportcenteröppnas i nytt fönster.

Skriv ut BankartaPDF.

Spelregler Frisbeegolf

 1. Spelets syfte är att runda frisbeegolfbanan med så få kast som möjligt.
 2. Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut på kartan.
 3. Varje kast efter öppningskastet kastas från den plats där frisbeen föregående gång stannade.
  Den spelare som är längst från korgen fortsätter alltid att kasta först.
 4. När frisbeen lossar från handen, får kastet trampas över. Ett kast som är högst tio meter räknas som en putt och en putt får man inte trampa över.
  När man puttar måste ena foten vara orörlig och precis på det ställe, där det senaste kastet stannade.
 5. Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.
 6. Nästa hål påbörjas av den spelare som klarade det föregående hålet med minst antal kast.
 7. Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antal kast.

Anvisningar för frisbeegolfbanans användare

- Ta i beaktande andra som rör sig på banan och lämna banan i gott skick

också för följande spelare. Det som du bär med dig ut till naturen orkar

du ta med dig tillbaka – skräpa inte ner naturen!

- Du ansvarar för varje frisbee som du kastar. Om frisbeen träffar människor eller föremål kan den förorsaka allvarlig skada. Ifall frisbeen riskerar träffa en annan människa, varnar kastaren genom att högt ropa fore (”FOOOOR!”). När det gäller motionslöpare eller – promenerare kan även andra varningsrop användas.

- Kasta inte, om föregående grupp är fortfarande vid korgen och puttar.

- Kasta inte, om du inte kan se korgen, utan försäkra dig först om att ingen är vid korgen och kan bli träffad.

- Kasta inte, om frisbeen riskerar träffa människor eller djur i närheten.

Hos Herrljunga Sportcenter finns möjlighet att låna en frisbee.