Förskolan Lyckan

Lyckan är en förskola med två avdelningar som för närvarande är för de yngsta barnen, men där vi ska växa in i att bli en avdelning för de yngsta barnen och en avdelning för de lite äldre barnen.

Förskolan Lyckan kommer att finnas fram till juni 2021, därefter kommer flytt ske till Horsby förskola.

Samverkan sker mellan avdelningarna vid till exempel öppning och stängning men också vid andra tillfällen under veckan. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt Haraberget och Skoghälla.

Lyckans förskola tillhör Innerby förskoleområde där även Horsby och Ugglans förskolor ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. På Lyckan arbetar vi mycket med språkstimulans, bland annat genom TAKK. Vi har ett inkluderande arbetssätt för alla barn och tycker att det är viktigt att även de små barnen får känna att de lyckas.

I Innerby arbetar vi med ett gemensamt område i läroplanen som vi fokuserar arbetet kring en till två terminer i taget. Det kan handla om barns inflytande, utevistelse etcetera.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson/avdelning

E-post

Telefon

Rektor

Eva Johansson

eva.johansson@herrljunga.se

0513-174 88

Bitr rektor

Ulrika Richardsson

ulrika.richardsson@herrljunga.se

0513-173 98

Avdelningen Regndroppen, (yngre barn)


0513 - 173 76

Avdelningen Vindpusten,
(yngre barn)


0513 - 173 77