Molla förskola och skolas föräldraförening - MFF

 • Föreningen verkar för att eleverna på skolan/fritids och barnen på förskolan skall trivas.
 • Föreningens avsikt är att fungera som en naturlig länk mellan föräldrar, barn och personal i skola och förskola. Målsättningen är att bidra till att barnen får en bra miljö att vara i.
 • Föreningen hjälper till vid skolans olika arrangemang och aktiviteter.
 • Info från föreningen finns på Vklass, Skolans hemsida och FB (MOFF)Föreningen har tidigare bidragit med pengar som varit efterfrågade till olika inköp och vid olika utflykter.
  Intäkter till föreningen kommer in i huvudsak via medlemsavgifter och vid något arrangemang varje år. Medlemsavgiften för ett läsår är 60kr/familj. Betalas via swish till Emma Mollmyr /Kassör 076 115 38 89. Ange namn och MOFF vid betalning.

  Om du som elev, personal eller vårdnadshavare har önskemål om arrangemang, saker vi kan göra ihop med skola, förskola, tycker att det behövs köpas in något, tveka inte utan hör av er till någon av oss i styrelsen

  Isabell Markusson, Ordförande 070-218 94 95
  Alexandra Markusson, Sekreterare 070-772 23 56
  Emma Mollmyr, Kassör 076-115 38 89
  Mari Persson 070-358 38 99
  Eva Nyberg 070-3451293


Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (LGR 11, s. 9)