Samverkan skola och vårdnadshavare.

Samverkan mellan vårdnadshavare och skola sker på tre sätt under läsåret. Först och främst genom de dagliga tillfällena då vi möts, personal och föräldrar, vid lämning och hämtning på fritids eller skolan. Det andra sättet är vid utvecklingssamtal som vi har varje termin i skolan. Det tredje sättet är genom elevkonferenser då vårdnadshavare träffar elevhälsan och samråder kring sitt barns skolgång. Med ojämna intervaller kommer vi att ha ett "föräldracafé" där ett eller flera teman diskuteras. Detta tillfälle är ett öppet möte där den som är intresserad är välkommen. Mer information kring dessa tillfällen kommer på lärplattformen V-klass.