Mörlandaskolans föräldraförening

Mörlandaskolans föräldraförening ska verka för ett bättre samarbete och underlätta kontakten mellan föräldrar, och föräldrar - lärare. Att kunna ha en öppen dialog oss vuxna emellan. Att tillsammans skapa en trivsam och trygg miljö. Detta för att ge varje elev bästa möjliga förutsättning. Vi vill kunna ge eleverna en extra guldkant på tillvaron genom att bistå med det lilla extra vid övriga aktiviteter såsom nobelmiddag, brännbollstunering och skoljogg exempelvis

Vill du engagera dig i föräldraföreningen? Välkommen att kontakta Hanna per mail: hhaggren@gmail.com

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (LGR 11, s. 9)