Rektorn har ordet

Välkommen till Mörlandaskolan!

Mörlandaskolan är en F till åk 6 skola med en 40 årig tradition av undervisning med bra elevresultat och ett stort engagemang hos personalen i eleverna kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Skolan har idag ca 150 elever fördelade i en elevgrupp per årskurs. Varje klass har två mentorer (lärare). På skolans två fritidshemmen arbetar 6 pedagoger. Fritidshemmen benämns Myrstacken för åldrarna 6-7 år och Myrsloken för elever i övriga åldrar. Skolan står inför en ganska stor lokalöversyn där det planeras för en utbyggnad med grupprum, större matsal och arbetsrum. Arbetet startade september 2017 med en förstudie och beräknad byggstart är sommaren/hösten 2019/20.

All daglig kontakt mellan skola och hem sker via vår lärplattform V-klass. Där finns också viktigare dokument från enheten upplagda för vårdnadshavare.