Altorpskolan

Altorpskolan är en 7-9 skola med cirka 330 elever fördelade på
13 klasser, fem sjuor, fyra åttor och fyra nior

Altorpskolan är kommunens enda högstadieskola och skolan har en lång tradition att ta emot elever från hela kommunen. Altorpskolan är belägen i centrala Herrljunga.

Elever och lärare är uppdelade i tre arbetslag. Dessutom finns en mindre undervisningsgrupp, LiUn, för elever med samlad skoldag. Som ett eget ansvarsområde finns på skolan även grundsärskolan.