Personal på Altorp

Nedan finner du kontaktinformation till oss som jobbar på Altorp högstadieskola.

Skriv tabellbeskrivning här

Vi jobbar på Altorpskolan

Rektor B o och D
Cecilia Hjalmarsson-Nylund
0513-174 40
cecilia.hjalmarssonnylund@herrljunga.se

Rektor A och C
Christer Wetterbrandt
0513-17407

christer.wetterbrandt@herrljunga.se

Skoladministratör
Eva-Maria Jönsson
0513-174 24
eva-maria.jonsson@herrljunga.se

Skolvärd och för sjukanmälan
Ann-Sofie Boqvist
0513-174 22

ann-sofie.boqvist@herrljunga.se

Skolsköterska
Annika Berg Davidsson
0513-174 13

annika.berg-davidsson@

herrljunga.se

Kurator
AnnaKarin Borhammar
0513-173 15

anna-karin.borhammar@

herrljunga.se

Specialpedagog
Caroline Johansson
0513-174 14

Caroline.johansson@herrljunga.se


Studie- och yrkesvägledare
Anna-Karin Holm

0513-17443

anna-carin.holm@herrljunga.se