Eggvena skola

Eggvena skola

Eggvena skola ligger i en lantlig miljö cirka 10 kilometer från Herrljunga tätort. Precis i anslutning till skolgården flyter ån Nossan förbi och skogen ligger runt knuten. Skolan har crika 55 elever.

De flesta eleverna på skolan kommer på morgonen med skolbuss. På skolan jobbar man i åldersblandade grupper och klasserna är indelade i F-1, 2-3 och två 4-6:or. Utifrån lärarnas ämnesbehörigheter och elevernas kunskaper så skiftar gruppkonstellationen under dagen. Många elever är inskrivna på vårt fritidshem, som har ett varierande utbud av aktiviteter. Vi håller till i stora delar av skolan, men är även mycket ute, både på skolgården och i skogen.

Eggvena skola tillhör organisationen 4-skolorna, vilket innebär att de har samma rektor och elevhälsa som tre andra små skolor i kommunen. På detta sätt kan varje skola få vara unik, men man får samtidigt till sig den kunskap och erfarenhet som finns på en stor skola, eftersom lärarna på de fyra skolorna träffas regelbundet. Bland annat jobbar alla fyra skolorna med lärandematriser. Det är ett verktyg som tydliggör för eleverna vad nästa steg i deras lärande är.

Eggvena skola har en föräldraförening. 

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Eggvena skola och fritidshem Pdf, 170.6 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.