Eriksbergs skola

Eriksbergs skola

Eriksbergs skola har ca 50 elever och ligger mitt ute på landet med Eriksbergs gamla kyrka som granne. För att komma hit åker du genom ett böljande naturlandskap med skog, ängar och åkrar.

På skolan jobbar man i åldersblandade grupper och klasserna är indelade i F-1, 2-3 och 4-6. Utifrån lärarnas ämnesbehörighet och elevernas kunskaper så skiftar gruppkonstellationen under dagen. Många av eleverna är inskrivna på vårt fritidshem, som har ett varierande utbud av aktiviteter. Vi håller till i hela skolan, men är även mycket ute på skolgården. Två gånger per vecka går vi på utflykt i närområdet.

Eriksbergs skola tillhör organisationen 4-skolorna, vilket innebär att de har samma rektor och elevhälsa som tre andra små skolor i kommunen. På detta sätt kan varje skola få vara unik, men man får samtidigt till sig den kunskap och erfarenhet som finns på en stor skola, eftersom lärarna på de fyra skolorna träffas regelbundet. Bland annat jobbar alla fyra skolorna med lärandematriser. Det är ett verktyg som tydliggör för eleverna vad nästa steg i deras lärande är.

Eriksbergs skola har en föräldraförening.

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Eriksbergs skola och fritidshem Pdf, 304.6 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.