Personal på Horsbyskolan

Nedan finner du kontaktinformation till oss som jobbar på Horsby skola, kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar kring vår verksamhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Telefonnummer till Horsbyskolan

Specialpedagog F-3 ............................................................173 91
Specialpedagog 4-6 ............................................................173 85
Kurator F-6 ........................................................................ 173 65 
Skolsköterska .................................................................... 174 44
Idrott ....................................................................................174 47, 0722-17 56 00
Träslöjd ................................................................................174 51
Elevassistent F-3 .................................................................175 02, 0730-73 26 14

År 1 .......................................................................................173 79, 0722-26 63 01
År 2 .......................................................................................173 80, 0721-26 61 62
År 3 .......................................................................................173 81, 0725-43 76 46
År 4 .......................................................................................173 84, 0722-25 96 06
År 5 .......................................................................................173 82. 0722-26 57 44
År 6 ...................................................................................... 073 83, 0722-26 30 05
Sva F-3 .................................................................................173 92, 0722-44 86 95
Sva 4-6 .................................................................................170 49
Linden fritidshem ................................................................. 174 64
Syrenen fritidshem ............................................................... 174 65
Kastanjen fritidshem ............................................................ 174 67
Eken fritidshem .....................................................................174 69
Lönnen fritidshem ................................................................ 174 52
Björken fritidshem ................................................................ 174 66
Personalrum ........................................................................ 174 48
Vaktmästare ..........................................................................171 25, 0761-17 16 85
Fastighetsskötare ..................................................................173 03
Köket ......................................................................................174 49