Hudene skola

Hudene skola

Hudene skola och fritidshem ligger cirka 6 km från Herrljunga tätort i byn Hudene. Några minuters promenad från skolan rinner ån Nossan förbi och vi har även gångavstånd till Hyberget och hembygdsparken. Hudene skola har cirka 80 elever.

På skolan jobbar man i åldersblandade grupper och klasserna är indelade i förskoleklass, två 1-3:or och två 4-6:or. Utifrån lärarnas ämnesbehörigheter och elevernas kunskaper så skiftar gruppkonstellationen under dagen. Mer än hälften av eleverna är inskrivna på vårt fritidshem, som har ett varierande utbud av aktiviteter. Vi håller till i hela skolan, men är även mycket ute, både på skolan och i vår närmiljö.

Hudene skola tillhör organisationen 4-skolorna, vilket innebär att de har samma rektor och elevhälsa som tre andra små skolor i kommunen. På detta sätt kan varje skola få vara unik, men man får samtidigt till sig den kunskap och erfarenhet som finns på en stor skola, eftersom lärarna på de fyra skolorna träffas regelbundet. Bland annat jobbar alla fyra skolorna med lärandematriser. Det är ett verktyg som tydliggör för eleverna vad nästa steg i deras lärande är.

Hudene skola har en föräldraförening.

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Hudene skola och fritidshem Pdf, 403.1 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.