Ods skola

Ods skola

Ods skola har cirka 50 elever och ligger mitt ute på landet och dess upptagningsområde gränsar till Ulricehamn och Borås. När du tittar ut från klassrumsfönstret ser du ett slätt landskap med åkrar och betande kor.

På skolan jobbar man i åldersblandade grupper och klasserna är indelade i Förskoleklass, 1-3 och 4-6. Utifrån lärarnas ämnesbehörigheter och elevernas kunskaper så skiftar gruppkonstellationen under dagen. Många elever är inskrivna på vårt fritidshem, som har ett varierande utbud av aktiviteter. Vi delar lokaler med förskoleklassen, men är även ute mycket.

Ods skola tillhör organisationen 4-skolorna, vilket innebär att de har samma rektor och elevhälsa som tre andra små skolor i kommunen. På detta sätt kan varje skola få vara unik, men man får samtidigt till sig den kunskap och erfarenhet som finns på en stor skola, eftersom lärarna på de fyra skolorna träffas regelbundet. Bland annat jobbar alla fyra skolorna med lärandematriser. Det är ett verktyg som tydliggör för eleverna vad nästa steg i deras lärande är.

Ods skola har en föräldraförening.

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Ods skola och fritidshem Pdf, 1002.4 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läsa under Klagomålshantering.