Mer om våra kurser

Kulturskolans kursverksamhet riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Allmänt

Verksamheten är till största delen förlagd i Kulturskolans lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker i andra lokaler.

Lektionstid för de flesta kurser är 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp, minst 26 lektionstillfällen per läsår. För kurser som Bild och Form eller Skrivarstuga, som arbetar med längre lektionstider per tillfälle, kan antalet lektiontillfällen vara något färre.

Stråk- och blåsinstrument kan hyras den förts tiden. Reparationer och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad betalas av eleven.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter ingår inte i elevavgiften och anskaffas i samråd med läraren.

Dans

Alla kan anmäla sig till Dans. Grupper startas med utgångspunkt från de åldersgrupper där antalet anmälningar är störst. Man träffas en gång i veckan.

Körsång

Körerna håller till i Kulturskolans lokal på Norra Kyrkogatan 7.

Sång

Individuell sångundervisning enskilt eller i en liten grupp.

Fiol och cello

Från årskurs 1 gruppundervisning i Stråklek. Efter två år övergång till individuell undervisning.

I Stråklek får man på ett lekfullt sätt upptäcka det roliga i att spela ett instrument. Vi sjunger, spelar, rör på oss och har kul tillsammans.

Stråkinstrument finns att hyra.

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon och elbas

Från årskurs 2 gruppundervisning i Blåsklass. Efter två år övergång till individuell undervisning.
Blåsinstrument finns att hyra.

Blåsklass är en verksamhet där flera lekfulla moment som sång, rytmik och spel på olika instrument ingår. Alla spelar tillsammans i en stor grupp samt uppdelade i mindre grupper instrumentvis.

Piano, blockflöjt, gitarr, elgitarr, bas och trummor

Från årskurs 3. Individuell undervisning

Bild och Form

Från årskurs 4. Teckning, måleri, skulptur

Rockband

Spela tillsammans med andra i ett band.
Man bör först ha spelat några terminer på sitt instrument.

Om man vill anmäla ett helt band, anmäler sig var och en i bandet till "Rockband" och skriver i sin anmälan vilka man vill spela ihop med.

Författarskola

Skriv noveller, romaner, artiklar m.m. Lär dig hur en författare tänker och arbetar.
Från årskurs 5. Kursen anordnas i samarbete med Vårgårda Musikskola och startar när det finns tillräckligt många anmälda.