Artikeln publicerades 12 februari 2020

Kulturpris och Hantverks- och kulturstipendium utlyses

Nu är det dags att nominera till Herrljunga kommuns Kulturpris samt Hantverks- och kulturstipendium.

Kulturpris på 10 000 kr

Priset utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Hantverks- och kulturstipendium på 10 000 kr

Stipendiet utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Ansökan ska vara Bildningsnämnden tillhanda senast den 6 april till

eva-lena.liljedahl@admin.herrljunga.se eller via post till Herrljunga bibliotek, Box 201, 524 23 Herrljunga.

Stadgar finns på biblioteken i Herrljunga och Ljung samt på kommunens hemsida.

Herrljunga kommun informerar