Artikeln publicerades 5 mars 2020

Rätt avgift för barnomsorg 2018?

Förskolebarn vid ett staket

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför genomför Herrljunga kommun under våren 2020 en kontroll av avgiften som betalats in under 2018. Om kontrollen visar att fel avgift betalats, kommer en justering att ske.

Mer information finns på kommunens hemsida under barnomsorg och utbildning.