Artikeln publicerades 7 januari 2021

Altorpskolan kommer ha distansundervisning från 11 januari

Med anledning av den ökande samhällsspridningen av Covid-19 och de nya direktiven från regeringen om att möjliggöra distansundervisning vid landets högstadieskolor kommer elever vid Altorpskolan att från måndag 11 januari ha sin undervisning på distans.

Händer som skriver på en laptop och för anteckningar samtidigt på ett papper

Skolan kommer att så fort det bedöms lämpligt återgå till daglig undervisning i skolans lokaler för delar av eleverna eller samtliga elever beroende på hur smittspridningen utvecklar sig och de råd som skolorna får av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Skolan fattar beslut om undervisningens form en vecka i taget.

Grundsärskolan undantas och kommer ha vanlig uppstart samt följa sitt ordinarie schema.

I praktiken innebär detta att:

  • Första skoldagen (11 januari) startar klockan 14.00 med att respektive mentor kopplar upp sig med sin klass och prövar så att alla elever kommer i kontakt med sin lärare. Från tisdag den 12 januari följer eleverna sitt schema och arbetar hemifrån.
  • Om elever har sin utrustning i skolan finns möjlighet att hämta den där. Skolan är öppen och hjälper till med detta. Bussar kommer gå som vanligt på morgonen även om skolan har distansundervisning.
  • Vårdnadshavare som inte har möjlighet att säkerställa internetuppkoppling eller av annan anledning ser svårigheter att genomföra distansundervisning för sitt barn kontaktar respektive rektor för att finna en lösning på svårigheten.
  • Möjlighet att hämta lunchpaket på Altorpskolan kommer ordnas. Mer info kommer från kostansvarig i kommunen.
  • IT-support för elev och pedagog kommer att finnas på skolan i större utsträckning än vanligt.
  • Några elever kommer att ha sin skolgång i skolans lokaler som vanligt. Dessa elevers vårdnadshavare kommer kontaktas av ansvarig rektor.

Detta är en kort inledande information från skolan. Mer information kommer efterhand. Den läggs som vanligt ut på V-klass så vi ber er att hålla er uppdaterade på hemsidan.