Artikeln publicerades 1 april 2021

Kunskapskällan fortsätter med distansundervisning veckan efter påsklovet

Vi förhåller oss till de lokala och regionala förutsättningarna och restriktionerna. Smittspridningen har dessutom ökat, inte bara i vår region, utan också i Herrljunga - och mest bland ungdomar. Det kommer därför inte vara någon skillnad för oss första veckan efter lovet så vi forstätter med distansundervisning veckan efter påsklovet.

Kunskapskällan

I början av denna vecka kom regeringen med besked om distansundervisningen:

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Från Smittskydd VG kvarstår till 18 april:

Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.

Vi måste förhålla oss till de lokala och regionala förutsättningarna och restriktionerna. Vi behöver dock se på vilka klasser och grupper som ska prioriteras för att kunna få ett så bra terminsslut som möjligt för så många som möjligt. Som vanligt läggs informationen ut på Vklass i slutet på varje vecka.

Alla längtar vi efter att få tillbaka våra elever till skolan, men vi ska fortsätta vara kloka och inte riskera en ökad smittspridning, säger Thereze Gunnarsson, rektor på Kunskapskällan.