Artikeln publicerades 24 februari 2022

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2020?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Herrljunga kommun genomför därför just nu en kontroll av avgifter betalda under 2020. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Om en kontroll visar att fel avgift betalats kommer en justering att ske.

Ett barn håller i en spade

Exempelbild: Mostphotos