Artikeln publicerades 25 februari 2022

Kulturpris och Hantverks- och kulturstipendium utlyses

Nu är det dags att nominera till Herrljunga kommuns kulturpris samt hantverks- och kulturstipendium år 2022. Sista nomineringsdag är 11 april 2022.

Kulturpris på 10 000 kr

Priset utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Hantverks- och kulturstipendium på 10 000 kr

Stipendiet utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Ansökan ska vara Bildningsnämnden tillhanda senast den 11 april till:

marie.eriksdotter@herrljunga.se

eller via post till Herrljunga bibliotek, Box 201, 524 23 Herrljunga.

Stadgar finns på biblioteken i Herrljunga och Ljung. Länk till annan webbplats. samt på Fonder, priser och stipendier Länk till annan webbplats.

Entré Herrljunga bibliotek