Artikeln publicerades 21 april 2022

Ekonomielever berömmer sin utbildning, skola och lärare

Ekonomielever

Elever på Kunskapskällans ekonomiprogram

DGE, (Diplomerad gymnasieekonom) har gjort en uppföljning på Kunskapskällans ekonomiprogram. Där ingår bland annat intervjuer med elever, som visar på en mycket omtyckt gymnasieskola.

Kunskapskällan är sedan 2019 certifierad för att utbilda diplomerade gymnasieekonomer. Det innebär att skolan genomgått en process för att kvalitetssäkra sin ekonomiutbildning utifrån krav från näringsliv och högskola. Eleverna som klarar utbildningen blir diplomerade gymnasieekonomer.

DGE gör uppföljningar för att skolan ska få behålla certifieringen, och i den uppföljningen ingår även intervjuer med eleverna själva. Tydligt är att Kunskapskällan är en mycket omtyckt gymnasieskola, där eleverna anser sig få bra stöd av lärarna och har en mycket fin gemenskap, även över årskursgränserna.

Ta gärna del av rapporten som finns på Kunskapskällans webbplats där eleverna själva berättar om sin skola. https://kunskapskallan.se/dge/ Länk till annan webbplats.