Artikeln publicerades 18 juli 2022

Utskick av augusti månads barnomsorgsfaktura

Barn som gräver i sand

Av tekniska skäl kommer fakturan för augusti månads barnomsorg skickas ut redan nu under vecka 29.

Förfallodatum för augusti-fakturan är som vanligt slutet av augusti. Det är bara utskicket av själva fakturan som tidigarelagts.