Artikeln publicerades 9 augusti 2022

Skolstart i Herrljunga höstterminen 16 augusti 2022

Nu närmar det sig skolstart för kommunens skolor. Här är starttiderna för respektive skola i Herrljunga kommun hösten 2022. Lunch serveras på alla skolenheter första skoldagen.

Närbild på olika färgpennor. 

Kunskapskällan
Skolstart för år 1, tisdagen 16 augusti kl. 8:30 i aulan

År 2-3 startar 17 augusti kl. 8:30 i aulan.

Grundskolorna

Altorpskolan 8:10 åk 7 samlas utomhus i parken

Eggvena 8:30

Eriksberg 8:10

Horsby 8:10

Hudene 8:00

Molla 8:10

Mörlanda 8:40

Od 8:10

Nya uppdaterade tidtabeller för skolskjutsar finns på vår sida skolskjuts.