Artikeln publicerades 20 september 2023

Angående händelsen på Altorpskolan

Under morgonen fick skolpersonal kännedom om att det riktats ett hot mot en elev på skolan. Polisen informerades och alla dörrar till skolan låstes. Polisen kom till skolan lite innan klockan 10.

Situationen på skolan har varit lugn. Lektioner har hållits enligt schemat. Polisen gjorde runt klockan 12 bedömningen att det inte längre föreligger något hot. Skolans dörrar låstes då upp. Det går nu att röra sig som vanligt i och kring skolan.

Vårdnadshavare till de inblandade har kontaktats. Skolan har följt Polisens rekommendationer vad gäller vilken information vi gått ut med till vårdnadshavare och allmänhet.

I trygghetsskapande syfte kommer det finnas poliser på plats runt skolan under eftermiddagen.