Bli en minimeringsmästare

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen. Tävlingen sätter igång i oktober 2021 och pågår under ett års tid.

kundvagn med livsmedel i utan förpackningar

I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot och slänger 467 kg avfall per person varje år. Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera svenska hushåll till att konsumera mer hållbart, minska på sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall.

Så går det till

Under ett år får deltagarna ses på träffar med fem olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Utifrån dessa teman ska deltagarna genomföra olika utmaningar för att minska på sitt avfall och sin konsumtion, samtidigt ska de sprida sina erfarenheter via sociala medier. De får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

Det senaste årets pandemi har lärt oss att varje människas insats är viktigt och när det behövs kan vi tillsammans göra stora förändringar som gör skillnad.
Vi behöver ta med oss de lärdomarna och göra samma sak för klimatet. Ett sätt att göra det är att tänka över sina konsumtionsvanor för att tex minska på sitt avfall. Vi behöver lära oss att nyttja de resurser vi redan har istället för att ständigt konsumera nya.

Syftet med Minimeringsmästarna är att visa att det kan vara både enkelt och roligt att göra en insats. Vi hoppas på stort engagemang och deltagande.

Emma Gustafsson, projektledare på Vårgårda och Herrljunga kommun.

Planerade träffar

Vi hoppas såklart att vi ska kunna ha fysiska träffar men planerar även för digitala. De som anmäler sig kommer att bli löpande informerade om tid och plats. Träffarna sker tillsammans med Vårgårda kommun. Vi kommer att samverka med Borås Regionen och andra kommuner som ingår där.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Tema

Tid och plats

23/9

Uppstart

17-19 Tumbergs ÅVC

28/10

Tematräff
Hållbar konsumtion

17-19 Herrljunga kommunhus

9/12

Tematräff
Matsvinn

17-19 Vårgårda kommunhus

10/2 -2022

Tematräff
Farligt avfall

17-19

7/4

Tematräff
Delande

17-19

2/6

Pickick och semestertema

17-19

27/8

Tematräff
Textil

Obs! Lördag, halvdag på
Textile fasion center, Borås

16/10

FINAL!


Hushållen är utvalda!

Anmälningstiden är förbi och hushållen är utvalda. Vi kommer löpande att presentera hur det går för våra hushåll.


Minimeringsmästarna arrangeras av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige.

Minimeringsmästrarna