Kartor för bygglov eller anmälan

Ska du bygga nytt eller bygga till inom planlagt område? Då behöver du en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov.

Nybyggnadskarta

Används för nybyggnad eller för stort tillbygge. Innehåller karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer, byggrätt, VA-anslutning samt inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten.

Primärkarteutdrag

För mindre byggnader och tillbyggnader levererar vi utdrag ur kommunens primärkarta som täcker våra tätorter. Det utgör underlag för de allra flesta bygglov.

Om bygglovsansökan gäller en byggnation som hamnar nära gräns eller andra byggnader kan handläggaren bedöma att det behövs ett bestyrkt utdrag från primärkartan. På ett sådant har alla byggnader och detaljer kontrollerats på plats så att dess mått verkligen stämmer och önskad byggnation ryms inom gällande byggrätt.

Beställning och betalning

Enkelt primärkarteutdrag är enklast att beställa via e-post eller per telefon till oss. Enkelt primärkarteutdrag på pdf eller papper är kostnadsfritt.

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan är en karta över fastigheten och närområdet. Kartan innehåller även andra fakta och uppgifter som bygglovshandläggaren behöver för att kunna göra sin bedömning. Höjder mäts in på fastigheten och redovisas på kartan. Där läggs även en byggfix (höjd) på lämplig plats på eller i närheten av tomten.

Grovutsättning: görs åt markarbetarna med stakkäppar eller spray på marken. Är till för att markarbetarna ska veta vart de ska lägga markbädden.

Finutsättning: görs åt snickarna som lägger grunden. Snickarna spikar upp profiler eller lägger ut markplattor som vi gör en noggrann utsättning på.

Lägeskontroll: färdigt hus eller grund mäts in, detta krävs för att få slutbesked.

Herrljunga kommun samarbetar med Metria AB som mäter in ändringar i den fysiska miljön och levererar nybyggnadskartor. Metria AB kan även stå till tjänst med utsättning och lägeskontroll.

Kontakt Metria AB

Herrljunga kommun samarbetar med Metria AB som levererar nybyggnadskartor och lägeskontroller samt gör utsättningar.

Kontakta Metria direkt för att få reda på kostnaden för nybyggnadskarta, grovutsättning, finutsättning och lägeskontroll inför slutbesked.

Faktura skickas direkt från Metria för respektive tjänst.

Kontaktperson Metria

Carolin Larsson, telefon: 010-121 88 64
e-post: carolin.larsson@metria.se

Tid och leverans

Kartan levereras i pdf- samt Cad-format. Man kan också få den i pappersformat om så önskas.

Metria behöver normalt två veckor på sig efter beställning att framställa en nybyggnadskarta så att vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer. De enklare kartprodukterna går lite fortare att ta fram.