Energirådgivning för hushåll

Energirådgivningen är en helt kostnadsfri rådgivningstjänst för kommunens företag, organisationer och hushåll, även besök av energirådgivaren är helt kostnadsfritt. Rådgivningen har ingen myndighetsutövning, utför inga besiktningar, kontroller eller tillsyner och kräver heller inga motprestationer.

Vad kan jag fråga om?

Allt som rör energi. Från lönsamhet med solceller till val av bränsle, från energipriser till analys av elanvändning, ved, pellets, värmepump med mera och allt däremellan.

Byggnaders energiprestanda, isolering, val av fönster med mera ingår också i rådgivningsuppdraget och där inte den egna kunskapen räcker till finns ett nationellt nätverk av kommunala energirådgivare att tillgå.

Tveka inte att kontakta vår energirådgivare via mail eller telefon.