Luft

Ingress

Herrljunga kommun är med i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Luft i Väst mäter luftkvaliteten i de kommuner som är med i förbundet. Allra vanligast är att mäta kväveoxidhalterna. Senaste mätningen gjordes 2017.

2011 genomförde Luft i Väst en större mätning i Herrljunga då små partiklar i luften undersöktes, en så kallad PM10-mätning. Om du vill ha närmare information om luftmätningarna, jämföra med resultat i andra kommuner eller veta hur luften är i förhållande till de miljökvalitetsnormer för luft som finns så kan du läsa mer på Luft i Västs hemsida http://www.luftivast.se/

Kom vidare