Ledig industrimark

Här nedan ses aktuell information gällande lediga industritomter i Herrljunga kommun. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Tekniska kontoret - 0513-170 00

Öltorps industriområde

Öltorps industriområde är beläget ca 2km från Herrljunga centrum och erbjuder goda möjligheter för etablering av industri. Bra kommunikation och nära till service.

Öltorp industriområde

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är Herrljunga kommuns serviceorgan för att hjälpa industrier i kommunen med ändamålsenliga lokaler.

Stiftelsen arbetar både med lokaler som hyrs och som hyrköps. Hyrköpet innebär att, efter ett antal år som bestämts när kontraktet skrivs, lokalen så småningom tillfaller företaget. Hyran sätts efter de verkliga kostnaderna som stiftelsen har för fastigheten och inkluderar då också en viss amortering på lånen. Företaget kan givetvis när som helst under kontraktstiden friköpa lokalen till det så kallade återköpsvärdet. Alla företag verksamma i, eller på väg att etablera sig inom Herrljunga kommun, är välkomna att ta kontakt för hjälp med lokalfrågan.

Kontakt

Bengt Ottosson, ordförande
0703 – 31 30 62
0513 – 230 62

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31, 524 21 Herrljunga