Artikeln publicerades 6 november 2020

Nu är det tid att beställa en radonmätning

Mellan 1 oktober och 30 april är det dags att mäta radon i din bostad, om du inte tidigare gjort det. Du bör mäta radonhalten om du köper ett hus, bygger om eller till ditt hus, ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet eller bygger ett nytt hus.

Du bör även mäta även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid mätningen pågår desto noggrannare blir mätningen.

Läs mer om hur du beställer radondosor på vår webbplats.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Gasen varken syns eller luktar, så därför behöver man mäta med hjälp av dosor som enkelt placeras ut i bostaden.

Radon kemisk betäckning i periodiska systemet mot en rosa bakgrund