Artikeln publicerades 10 juni 2021

Emil är kommunens nya plan- och byggchef

Emil Hjalmarsson framför grönskande träd

Emil Hjalmarsson är kommunens nya plan- och byggchef, en tjänst som har tillkommit efter omorganisationen där tekniska och bygg- och miljöförvaltningen slagits ihop. Foto: Herrljunga kommun, fotograf Anders Svensson, Picmix.

Från 1 maj är Emil Hjalmarsson plan- och byggchef, men han kommer samtidigt att ha kvar sin tjänst som kommunarkitekt på Herrljunga kommun.

Chefsdelen är bara en liten del av min tjänst som kommunarkitekt och många av frågorna hamnar hos mig ändå, och det är en liten enhet, så det är en bra start känner jag. Tidigare har vi haft en bygg- och miljöchef, och när hon slutade blev Elaine Larsson miljöchef. Däremot har vi har inte haft någon enhetschef på plan- och bygg tidigare, så nu har jag plan- och bygg, och Elaine är miljöchef. Det blir två lite mindre enheter kan man säga, förklarar Emil Hjalmarsson.

Vad innebär den här tjänsten för dig?

Det är väl personalansvaret som är nytt, sen är det mer övergripande ansvar som budgetansvaret över plan- och bygg bland annat. Det är bitar som jag inte haft innan, men som jag ändå haft insyn i eftersom jag arbetat här några år. Egentligen är det inget som är revolutionerande nytt för mig, säger Emil.

Hur länge arbetat på Herrljunga kommun?

Det är snart fyra år, säger Emil. Jag trivs jättebra. Det är roligt att kunna vara med och påverka. Man vill ju att samhället ska kunna växa, och dessutom växa på ett bra sätt. Det är den utmaning som vi har, hur vi ska vi få Herrljunga att växa.

Vad ser du fram emot i din nya roll?

Jag har knappt hunnit fundera på det, men man har ju ännu större chans att påverka känner jag.

Några utmaningar?

Utmaningarna är nog samma som jag hade tidigare. Det är en jättestor fördel att jag bor i Herrljunga, men det kan också vara en nackdel. Ibland kan vänner och bekanta ställa tuffa frågor när nya områden är planerade och så vidare, men det brukar vända när allt är färdigt. Jag tror ändå att de flesta håller med om att ska vi ha den service vi vill ha, så måste vi växa. Annars kommer vi snarare tappa invånare. Men som Herrljungabo har man ändå lite fingertoppskänsla, vi har yta, vi behöver inte förtäta i vartenda villaområde i Herrljunga. Många har bosatt sig här för att man vill ha lite större tomter och lite natur mellan husen, man behöver inte alltid in och peta där.

Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Det är väl framför allt att få medarbetarna att trivas, det känner jag är det absolut viktigaste. Och att vi drar åt samma håll, och har samma mål. Vi arbetar ju emot medborgarna, så service är en väldigt viktig del hos oss, avslutar Emil.