Artikeln publicerades 18 oktober 2021

Bygg, miljö- och landskapsvårdspris utlyses

Herrljunga kommun utlyser nu 2021 års bygg- miljö- och landskapsvårdspris.

Priset syftar till att främja insatser för både yttre och inre miljö, samt ge uppskattning och uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god allmän miljö i Herrljunga kommun.

Prissumman är 10 000 kronor

Sista ansökningsdagen är den 31 oktober 2021

För fler upplysningar ta kontakt med Anna Lena Lidborg,
tel. 0513-171 24 eller via mejl: annalena.lidborg@herrljunga.se

Ansökan kan skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Box 201
524 23 Herrljunga

Haraberget

Senast priset delades ut var det till Herrljunga hembygdsförening 2018.

Följande stadgar gäller om du vill delta:

  • Herrljunga kommuns Bygg- miljö- och landskapsvårdspris syftar till att främja insatser för både yttre och inre miljö, samt ge uppskattning och uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar åt en god allmän miljö i Herrljunga kommun.
  • Priset kan omfatta byggnads- natur- eller miljöobjekt.
  • Priset kan tilldelas enskild person, företag eller grupper av enskilda personer som skolklasser, föreningar, arbetslag, eller liknande.
  • Pristagaren ska ha varit bosatt i, eller ha nära anknytning till Herrljunga kommun.
  • Förslag på kandidater ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast 31 oktober det år ansökan avser. Annons om detta ska införas i aktuell ortspress. Kandidater kan också föreslås av bygg- och miljönämndens ledamöter.
  • Pristagare utses av bygg- och miljönämnden.
  • Ledamot och suppleant i bygg- och miljönämnden eller personal vid nämndens kontor kan ej utses till kandidater för insatser som ingår i arbetet eller uppdraget.
  • Priset består av diplom och 10 000 kronor.
  • Bygg- miljö- och landskapsvårdspriset delas ut av bygg- och miljönämndens ordförande vid lämplig tidpunkt i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.
  • Bygg- och miljönämnden äger rätt att under ett och samma år utse flera pristagare som då delar på prissumman. Nämnden äger också rätt att avstå från att dela ut priset.