Artikeln publicerades 27 juni 2022

Risk för vattenbrist – dags att börja spara på vattnet

På grund av den torra våren har vi lägre grundvattennivåer än normalt och lägre flöden i vattendrag i hela Västra Götaland.

Vattenkran utomhus

Länsstyrelsen påminner om att du som tar ut ytvatten måste ha koll på om fortsatt uttag är lämpligt. Kontaktperson vid eventuella frågor är Tor Segerbo, chef på enheten för vattenärenden.

Kontaktuppgifter finns i länken: Risk för vattenbrist – dags att börja spara på vattnet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.