Vatten och avlopp runt norra Sämsjön: Ekåsen

Husägare inom området Ekåsen, på Sämsjöns norra strand fick under år 2021 information om att Ekåsen utreds för att eventuellt ingå ett verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun fattade den 24 maj 2021 beslut om att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i området kring Sämsjön, men Ekåsen ingår inte i det område som omfattas av beslutet. Kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötet finns tillgängliga på sidan kommunfullmäktige

Kontaktpersoner i ärendet

Mats Palm (S), Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga Kommun. (mats.palm@herrljunga.se)

Maja Sallander, samhällsutvecklare. Tjänsteperson vid enhet strategisk planering, Herrljunga Kommun. (maja.sallander@herrljunga.se)

Elaine Larsson, miljöchef. Tjänsteperson vid Miljöenheten, Herrljunga Kommun. (elaine.larsson@herrljunga.se)

Tord Ottergren, VA-chef, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (tord.ottergren@el.herrljunga.se)

Frida Carlsson, VA-samordnare, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (frida.carlsson@el.herrljunga.se)